Mens & Samenleving (groep 3 - 5)
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

Leskracht Educatie; samenhangend onderwijs voor nieuwsgierige wereldbewoners. Word zelf de verandering die je in het onderwijs wilt zien! Naast de auteursrechtelijke copyrights © vallen de Regenboog Wereldkist en Spectrumbox onder zowel merk- als modelbescherming.


Contactformulier

Regenboog Wereldkist: Alle tools en benodigdheden ondergebracht in één handige verrijdbare box om leerlingen vanuit hun beleving richting te geven op het gebied van persoonsvorming, talentontwikkeling en coöperatief leren. Een totaal pakket, inclusief audiovisuele middelen en een digitale leeromgeving, samengesteld als antwoord op de onderwijsvraag van de 21e eeuw: “Hoe bereid ik een grote diversiteit aan kinderen voor op een leven lang leren in een wereld, die in hoog tempo digitaliseert?”. Leren leren, eigen– en groepsverantwoordelijkheid, organiseren, vaardigheden ontwikkelen, ervaring opdoen, samenwerken vanuit gedragsverwachting, meervoudige intelligenties, communiceren, eigenaarschap, reflecteren en presenteren zijn opgenomen in het menu van de Regenboog Wereldkist.   Met de kerndoelen van wereldoriëntatie en taalvorming als uitgangspunt worden kinderen aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. De Regenboog Wereldkist is effectief en resultaatgericht en genereert een onderzoekende en ondernemende houding bij kinderen. Het materiaal is aangepast aan de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen vanaf groep 3.

De zes waarneembare kleuren van de regenboog (rood, oranje, geel, groen, blauw en paars) zijn van betekenis in de gestructureerde manier van werken van de Regenboog Wereldkist. Om de betekenis van de stappen voor de kinderen herkenbaar en benoembaar te maken, zijn er zes verschillende personages als hoofdrolspelers opgenomen in de leeromgeving. De hoofdrolspelers van de Regenboog Wereldkist zijn:

  • Verkenner
  • Vrager
  • Schrijver
  • Wegwijzer
  • Regisseur
  • Presentator

Kinderen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 9 jaar worden steeds nieuwsgieriger in de wereld om hen heen. Ze krijgen interesse in verhalen die in andere landen of in andere tijdens spelen. Tegelijkertijd ontwikkelen ze een behoefte om hetgeen ze verkennen en ontdekken, systematisch te ordenen. Aan de hand van 108 concrete voorwerpen worden kinderen uitgedaagd na te denken over het hoe en waarom van vele onderwerpen. De betekenisvolle voorwerpen slaan een brug tussen de tastzin en de ontwikkelingsbehoefte om vanuit hun  voorstellingsvermogen betekenisvol te leren.  De voorwerpen nemen de leerlingen mee op reis naar interessante thema’s en activiteiten waardoor ze uitgedaagd worden in hun ontwikkeling. Onder het dubbele deksel van de Regenboog Wereldkist bevindt zich een opslagruimte gevuld met 108 voorwerpen op het gebied van Mens en samenleving, Natuur en techniek, Ruimte en Tijd. De indeling sluit aan bij de SLO* -publicatie “Tussendoelen & Leerlijnen bij de kerndoelen" (TULE) binnen “oriëntatie op jezelf en de wereld”. Alle voorwerpen zijn gekoppeld aan de leerinhouden.


*SLO is het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling.

De Regenboog Wereldkist is geen leskist! Geen methode die voorschrijft, op welke manier kennis moet worden overgedragen. De multifunctionele kast is een projectkast en opbergkast in één, met een geheim vak en een opbergruimte voor de 108 voorwerpen die gekoppeld zijn aan de kerndoelen en TULE van "Orientatie op jezelf en de  wereld". De Regenboog Wereldkist is een fysieke vertaling om “het nieuwe leren” concreet aan te pakken en toepasbaar te maken in en om het klaslokaal. De ruimgevulde kast is een gereedschapskist om aan elke leerling maatwerk te leveren. Het fysieke materiaal is een middel om tot effectief leren te komen, vanuit leervoorkeuren en persoonlijke leerdoelen. Met de Regenboog Wereldkist bouwt de leerkracht in samenwerking met de kinderen een krachtige coöperatieve leeromgeving op.  De kast biedt verschillende opbergruimtes voor de kindportfolio's en de materialen van de  onderzoeksgroepjes.  Maar één ding is zeker: de projectmatige aanpak is na de onlosmakelijke leerkrachtentraining niet meer weg te stoppen in de kast.

De groepsmap is een kopieermap en gebruiksmap voor leerlingen en leerkrachten in één. De bijgeleverde kopieerbladen voor de kinderen vormen in verschillende combinaties logboekbladen voor het chronologisch registreren van de onderzoeksactiviteiten. Alle logboekbladen bij elkaar vormen een kind-portfolio, waarin het kind stapsgewijs het werkproces van een project beschrijft. Groepstaken en individuele leerdoelen, teksten en werkstukken worden verwerkt in het kind-portfolio. Voor de leerkracht zijn kopieerbladen opgenomen om het project stapsgewijs voor te bereiden, te begeleiden en te registreren.

(Advertentie)
(Advertentie)

Leskracht Educatie Cirkel is een model voor de integrale aanpak van “het nieuwe leren”, ook bekend onder de term 21st Century Skills. De aanpak van Leskracht is gebaseerd op een holistische visie. Dit betekent, dat de hele ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de projectmatige manier van werken. Kinderen worden vanuit hun beleving aangesproken om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen op het gebied van: 

  1. Inhoud: Kerndoelenwereldoriëntatie en taalvorming (Tule SLO)
  2. Persoonsvorming: Talentontwikkeling (geïnspireerd op de meervoudige intelligenties van Howard Gardner)
  3. Socialisatie: Gedragsvorming en coöperatief leren
  4.  ICT-geletterdheid 

Het model geeft de leercirkel weer, die kinderen op de kleurvolgorde van de regenboog doorlopen. Er is onderscheid gemaakt in de psychologische ontwikkeling en geluksbeleving van kinderen van 6 t/m 9 jaar en ouder. Ieder werkproces wordt afgesloten met een presentatie, waarin het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt gepresenteerd. Bij de evaluatie worden persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als leerdoelen en aandachtspunten in een volgend project. Kinderen worden aangespoord om kritisch te denken, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen, die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn.

De Regenboogkaarten geven richting aan de verschillende stappen van de projectmatige manier van werken. De Regenboogkaarten bieden tips, ideeën en opties aan bij het onderzoekend en ondernemend werken. Achter ieder voorwerp zit een wereld om te ontdekken. De Regenboogkaarten bieden houvast tijdens het werken in een onderzoeksgroepje. Ze worden in combinatie met de logboekbladen gebruikt. Voor kinderen die zelfstandig werken is een aanpassing opgenomen.

De magnetische whiteboards worden in de loop van een project opgemaakt. Het bord kan met een whiteboard-stift worden beschreven. Het whiteboard met de woorspin is een middel om de kinderen in de sfeer te brengen van het kennisgebied dat bij een voorwerp past. De kinderen worden daarmee voorbereid op het stellen van onderzoeksvragen. De leerkracht helpt de kinderen bij het formuleren van goede onderzoeksvragen. Nadat de vragen gerubriceerd zijn, worden ze op het tweede whiteboard geschreven. 

Op basis van de door kinderen gestelde onderzoeksvragen wordt de klas onderverdeeld in meerdere onderzoeksgroepjes. Voor ieder groepje is een willekeurige kleur onderzoeksmap beschikbaar. De onderzoeksmap is onder andere een verzamelband voor logboekbladen. Voor de individuele logboekverslagen zijn alle onderzoeksmappen voorzien van tabbladen en dossiermapjes.